Titanium Backup Pro Mới – Xóa Ứng Dụng Mặc Định Android

Titanium Backup đã nổi tiếng ngay từ thời Android mới vừa ra mắt, khi đó công dụng chính của ứng dụng này là giúp sao lưu các ứng dụng của Android để cài lại...