Photoshop CC 2015.1.2 – Phiên Bản Photoshop 2016 Mới

Vừa mới đây thì Adobe đã tung ra phiên bản mở rộng tiếp theo của Photoshop CC mang tên Photoshop CC 2015.1.2. Không có quá nhiều tính năng mới trong bản vá lỗi lần này....