MD5 & SHA Checksum Utility – Kiểm Tra MD5 và SHA Số 1

Hiện nay có rất nhiều phần mềm cho phép chúng ta kiểm tra mã MD5 hoặc SHA1 của tập tin nhưng MD5 & SHA Checksum Utility là phần mềm dễ dùng và theo đánh giá...