Folder Lock Pro APK Full – Khóa Thư Mục Android Số 1

Hiện tại trên kho ứng dụng Google Play có khá nhiều phần mềm cho phép bạn khóa thư mục nhưng không có phần mềm nào dễ sử dụng lại mạnh mẽ như Folder Lock cả....