Sublime Text 2 Full KEY – Trình Soạn Thảo Code Tuyệt Vời

Bạn là một lập trình viên web và đang muốn tìm một trình soạn thảo code HTML, PHP, Jquery,… hay CSS hoàn hảo thì có lẽ Sublime Text 2 chính là công cụ các bạn cần....