HDD Low Level Format Full – Format USB, HDD Cực Mạnh

Có rất nhiều bạn hỏi mình và mình cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp không thể format hay định dạng lại đĩa cứng HDD hay USB theo các cách thông thường được....