After Effect CC Portable – Làm Phim Không Cần Cài Đặt

After Effect là bộ phần mềm chuyên làm phim và kĩ xảo điện ảnh đã quá nổi tiếng rồi. Tuy nhiên nếu bạn chỉ muốn làm một đoạn Intro nhỏ để chia sẽ cho...